Bibliotheek

Bibliotheek

Huisreglement:

Het ontlenen van boeken en maandbladen is gratis voor de leden van LIB vzw, mits voorlegging van hun lidkaart.
Aan andere ontleners kan een bijdrage gevraagd worden.
Na het invullen en ondertekenen van de uitleenbon, mag de ontlener max. vier weken over de ontleende werken beschikken.  Verlenging kan enkel op schriftelijke aanvraag toegestaan worden.
Beschadigde of verloren boeken en maandbladen worden aan de ontlener aangerekend aan: herstel-, nieuwkoop- of waardeprijs.
De ontlener mag geen boeken of maandbladen verder uitlenen, de ontlener blijft steeds verantwoordelijk voor de door hem geleende werken.
De ontlener die niet tijdig zijn boeken of maandbladen terug bezorgt, wordt elke volgende ontlening geweigerd.
De bibliothecaris mag weigeren om bepaalde werken uit te lenen, zij kunnen eventueel op vraag bij hem ingezien worden.
Boeken kunnen afgehaald worden bij de bibliothecaris na telefonisch contact, enkel door de week tussen 16u00 en 20u00 (respecteer de uren)
Geschillen zullen beslecht worden door de beheerraad.  Voor de juridische gevallen is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.
De ontlener neemt kennis van dit reglement en verbindt er zich toe het na te leven.

De Bibliothecaris
Cardinaels Johan
Boonskuilstraat 3
3910 Neerpelt
011/64.39.93
johancardinaels@telenet.be

Bibliotheek

Lijst van nederlandstalige boeken

nederlandstalig

Nieuwe aanwinsten:
Bijenhouden hoe doe je dat ? Friedrich Pohl
De plantenvademecum voor tuin, park en landschap met cd-rom Arie Koster
Bijen doen alles samen Paul Starosta
DVD: 75 jaar bijenhouders Reusel(Nederlend)
Bestuiving: land- en tuinbouwgewassen door honingbijen L.G.M. Hensels
Bes dance Jean-Marie Pelt
Aan te bevelen houtsoorten Min.   landbouw
Bacterievuur Min.   landbouw
Bijenvarroase – richtlijnen voor de praktijk Min.   landbouw
Moerteelt voor en door de praktijk A. De Winne
Verhandelingen van het Vlaams Congres van Bieënteelt te Sauvegarde den 21 september 1911
Bijenziekten Ir.O.Van laere
Over Bieënteelt voor beginnelingen C. Astaes
Bijen houden  Kleindieren handboek 2X Hrc. Riches
Honingscheikunde A.J. Notelacre
De Grotere Cel – Beaudoux’s leer E.De Meyer
Bijenhouden met succes       – 2de druk J. van Gool
Bijenhouden met succes       – 6de druk J. van Gool
Bijenhouden met succes       – 7de druk J. van Gool
De Pratische Bieman          – 2de druk J.B. Sterkens
Het kleine bijenboek A. Joustra
De fruitwijnen en de hydromel – 8e uitg. J. Seghers
De fruitwijnen en de hydromel – 9e uitg. J. Seghers
Koninginneteelt – 1950 – (2X) H.J. Wigers
Het winnen van  zomer-, slinger- en heideboning J. Zwinnenberg
Hoofdzaken der Bijenteelt – 1953 P. Siebering
De honingbie F. Loos
Bijenteelt     – 2de druk 1948 S. Cancrinus
Bijenteelt     – 5de druk 1950 A.S. Planting
Belasting op de bijenteelt – 1909
De waarheid over  … stuifmeel G. J. Binding
Bijen houden W. Scot
Korfimker J. Van de Veluwe
Het honingboek      (2X) G. Buchne
De Bij C Van den Steen
Bloemen bezoekende Bijen en Wespen R. Enckels
Bijenteelt         Iste druk Van den Belt
Bijenteelt         2de druk Van den Belt
Bloemen en  Bijen planten
Paniek in Kikkepit Piet Reynders
Handboek van de imker  1-2-3 en 4 druk E. leysen
De Honinggevende Planten         1921 F. Verdeyen
De Honingbij       ( 2X ) K. Von Frisch
Nationale Commissie Bijenflora         1979 Kon VIB
Beste bijen hoe leer ik je kennen       -2de druk 1979- J. Speelziek
Kijk op Bijen – 1980 W. Oudshoorn
Korfvlechten T. Brekelmans
Zo leven de bijen  M. de Jongh
K.f. bij de boningbij 0. Van lacre
Wonderlijke eigenschappen van Pollen A. Caillas
Bijen houden T. Vriends
Bijen houden kunt u ook  J. Aalders
Stapelkast systeem voor bijenteelt J.W. Schotman
Het leven der bijen      – 1960 –      2x G. Nixon
Mijn bijenvolk E. Pohl
Werkboek bijen houden      – 1981  J. Speelziek
Bijen en bijen houden       – 1977  J.G. Deroever
Stuifmeelwinning vandaag      2x D. Bernd
De bijen R.Stelner
De taal der insecten D.H. Patent
300 tips voor het houden van bijen C. Zeiler
Geschiedenis van de bijenteelt 0. Goens
De weekend Imker     ( 3X )  K. Weiss
Handboek der moderne bijenteelt  Schotman
Koninginneteelt W Velthuis
De geneeskracht van bijen  P Uccusic
Geheimen van materie en leven  R Teunissen
De Honingbij            –eindwerk biologie-  G. Coenegrachts
De bijenteelt in het algemeen       -cursus G. Keil- S. Rouffer
Alles over de geneeskracht van pollen H. Hanssen
Imkerkalender 1986 L.I.B. vzw
“De heidebloem ” Zonhoven – Imkerpraktijk
Bijenstuifmeel voor uw gezondheid         2X C. Wade
Ook U kunt bijen houden Velt-uitgave
Bijenstad F.S. Stuart
Praktische gids voor bijenteelt  -1989- E. De Meyer
Uit het leven van enig sociaal insect D. Van Regenter
Van 2 heidekinderkes – naar bijen J. Rak
Brein op 6 poten S.G. Kiriakoff
Bekoring van het bijen houden H.Scheltema
De Buckfastbij en haar verzorging Fehrenbach
Bedrijfsmethode met de Buckfastbij G.Ries
Mijn ervaring en bedrijfsmethode met de Buckfastbij G.Ries
De Buckfastbij R.Zimmer
Onze bedrijfsmethode op de Buckfastbij B. Adam
De teelt van de honingbij B. Adam
Lezingbundel – Buckfast
De honingbij J.Gould
Bij leven en welzijn J.Op de Beeck
Riks wonderbaar Wedervaren  ASLK
De wondere wereld van de honingbij – brochure
Koninginnebrij en stuifmeel – brochure
Mede – brochure KVIB
Honingcursus – brochure KVIB
Honing – brochure KVIB
 Drachtplanten voor honingbijen – brochure KVIB
Bijenwas – brochure KVIB
Koninginnebrij – brochure KVIB
De honingbij J.Op de Beeck
Rechten en plichten van de imker J.Cuypers
Werkboek bijen houden met succes J.J. Speelziek
Honingbijen onmisbaar in de natuur  KVIB
Misdaad van Silvestre Bonnard Anathole France
Propolis eindwerk Moniek Begnens
Heide in Limburg   L. Allenmeersch
Jaarboek Licona Procincie Limburg
Uit het leven van de honingbij M. C . W i l s
Honing Mellor Isha
Handboek der moderne bijenteelt Schotman
Dierkunde Floris M
De wonderbaarlijke biienstaat Nils Gonnert
 Bijenhouden met succes Van Gool
Dieren in t wild (Larousse encyclopedie) Larousse
De geneeskracht van honing, stuifmeel en koninginnebrij Jan Dries
Bijen maken honing Johan in ’t Woud
Bijenwas, brandewijn Jane Newdick
Het vloeibaar goud dat honing heet Charlton&Newdick
Zo imkeren wij met de segenbergerkast Werner Schundau
Kaarsen ontwerpen, maken, versieren De Lantaarn
Het honingboek Greet Buckner

 

Tijdschriften

Tijdschriften

Maandblad van de Vlaamschen Bieënbond 1913, 14, 19, 20, 21, 22, 23. 24. 25, 26, 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
 Onderrichtingsblad voor de bieëntelers van Vlaanderen 43, 44, 45
Maandblad van de Vlaamse Bieënbond 1946, 47, 48, 49, 50, 51. 52 53, 54, 55, 56, 57, 58
Maandblad van de Vlaamse Bieëntelers 1959, 60161, 62, 63
Maandblad Vlaamse Bijentelersbond 1964, 65
Maanblad Vlaamse lmkersbond 1966. 67. 68, 69. 70
Maandblad van de Vlaamse lmkersbond 1971. 72. 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ,98, 99, 00, 01, 02
De Bieënvriend 1900, 02. 03. 04. 05 08 10. 06. 07 09 11
Bijenteelt 51 56, 57. 58 59
Sint Ambroslus 1956/59
De Vlijtige Bie 1957/59
Revue Internationale d’Apiculture 1889, 90, 91, 92, 93, 94. 95, 96, 97, 98. 99, 1901,02, 03
Le Progrés Apicole 1891, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.  1900, 01, 02, 03, 04. 05 06 , 07
Le Rucher Belge 1892. 93, 94. 95, 96, 97. 98, 99,01.02, 03, 04.05
L’ Apiculteur 1897. 991 19001 01, 021 03.
L’Abeille et sa culture 1894, 1907. 08. 09, 10.
L’Abeille Luxembourgoise 1904. 05. 06
La Belgique Apicole 1 937. 38. 39 , 40 , 4 1 , 46, 47, 48, 49, 50, 52. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

 

Video

Video

 

DVD 75 jaar bijenhouders Reusel(Nederlend)
DVD Honeyhunters of Nepal een opname van National Geografic
Video Het universum van de honigbij (87 min.) G. Lambermont 1x origineel + 2x kopie
Video Het leven van de honingbijen (60 min.) Engelstalig 1x kopie
Video Varroa Jacobsoni Timol behandeling (50min.) Duitstalig 1x kopie
Video Duits gesprek instrumentele bevruchting bijen 000 1x kopie
Selectie bijen 01740
Biologie voortplanting 10506 tot 14630
Video Set van 6 videocassettes over Imkercongres 2002 te Alden Biesen (deel 1-2-3 en 3x samenvatting)
Cd-rom Honingbijen en andere insecten Auto start

Lijst van franstalige boeken

franstalige boeken

 

Nieuwe aanwinst:
Elevage, selection et insemination instrumentale des reines d’abeilles Jos Guth
Cours d’ Apiculture -VI edit 1889- H. Hamet
Elevage des Abeilles en dix-sept leçons -11 edit- G. de Layns
Les noms des fleurs G. Bonnier
Fabrication lndustietie de I’Hydromel – 20 biz – E. Rigaux
Les essences préconisées pour les plantations d’alignement en Belgique M.de l’Agriculture
Nuclei Miniatures Swarthmore
Traité Pratique de I’Elevage de Reines -1902- G. Pabou
Accroissement Swarthmore
Elevage moderne de Reines W. Phillips
Génethique. sélection et reproduction de I’abeille Apimondia
L’Apiculture electrique -1890-  l’Abbé Voirnot
L’Abeille du bassin de la Meuse -21e an.1957-
L’Abbeille á travers les áges            -1896- J. de Soignie
Ma méthode de l’apiculture             -1901- E. Preurs
Guide complet d’apiculture              -1897- Mercier-Dubois
Le livre de l’abeille                          -1907- E. Alphandéry
Les Abeilles – 2e edit                      -1891- L’Abbé Sagot
Ruche Claustrante                           -1905- B. Gouttefangea
Le miel                              – 2e edit 1978 – Dr.Y.Oonadieu
La gelée royale                   – 4e edit 1981- Dr.Y.Oonadieu
Le pollen                            – 4e edit 1978- Dr.Y.Oonadieu
La vérité sur     …  Ie pollen G. Ninding
Apimondia 1969, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87.8 3
A.B.C.D. de l’apiculture Moret
Le  cache témoin Paschke
La  biruche E.L.de I’Hoste
La  ruche “KF – Bungalou” M. Ponthot
La  vie des abeilles    (2X) Maeterlinck
La  ruche á hausses muitiples et la varroase  K. Pfefferlé
Le  rucher familial J. Hierpin
L’Esprit des abeilles J. Françon
Vie et meurs des abellies K.von Frisch
Rucher-Ecole de Jupille
La conduite du rucher         -VI edit-1890- Ed. Bertrand
La conduite du rucher         -VIl edit-herdruk-  Ed. Bertrand
La conduite du rucher         -VIll edit-1943-  Ed. Bertrand
Reines Abeilles Selectionnes … -10 blz- A. Vallottan
Mon Rucher R. Ferrier
Du miel enabondance
Le livre de I’abeille S. Bornemann
Guide Pratique Apicolle
L’Abeille A de Z
Apculture simplifiée J.Choquet
L’ Apiculture aujourd’hui A. Fronty
Le livre de l’apiculture en Belge Halleux
Etude economique des abeilles gesch.J.Keit
Les Abeilles pharmaciennes aillées N. Ioriche
Le pollen Guy Binding

 

Lijst van duitstalige boeken

duitstalige boeken

 

 Bienen und bienenzucht  Büdel
Konigreiche im bienenkorb H. Doering
Bienenvater 1955. 56. 57. 58. 59
Deutcher Imkerkalender 1951
ABC der Bienenkrankheiten A. Borchert
Die lmkersfibel                     – 3e aufl.-  E. Pohl
Der Wochenend-imker        – 3e aufl.-  K. Weisz
Neue lmkerschule                – 5e aufl.- E. Herold
Die Biene 1985, 86,  87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.  96, 97, 98, 99, 00
Bienenweide G. Prisch
Bienenzucht als Erwerb F.K. Böttcher
Unser Imkern mit den magazin Pfefferlé
Heilwerte aus dem Bienenvolk – 8e aufl.- E. Herold
Das wachsbuch V. Weber
Die … Kombinationszucht Br. Adam
Archiv fur Bienenkunde 1950, 60
Aufzucht, Paarung und verwertung van Koniginnen F-Karl Eva Englert

 

Lijst van anderstalige boeken

anderstalige boeken

 

Engelstalige boeken.

American bee journal 1956/57, 58159
African beekeeping 1958
Index to Apicultural Abstacts 1950/1972 vol.1/2 R. Brown
Honeybee Ecology T.D. Seeley
Beewax  R. Brown
The Archaeology of Beekeeping  E. Crane
Symposium on Bee pathology     – gesch.P. Wouters  W. Ritter
The world of the honeybee –1954- Coling G. Butler

Deense boeken

Tidsschrift for bavl 1955-59

Tsjechische boeken

Vcelarstu 1956-57, 1958-59

Braziliaanse boeken

Brazil Apicol – 1.3

Poolse boeken

Mpoaykt bi 1987 2ex
Mpoaykt bi 1987 2ex
Matkoboactbo
Ttpottmnc
Myemnhbin 2a
Ttyemoboactbo
Myembi
Clpaboyknk