Bestuiving

Werkgroep Bestuiving
Bestuiving 2020  alle info over de heidedracht in Limburg klik hier!  Wilt U bijen plaatsen in de fruitstreek?
Neem dan contact met Hubert Swinnen vóór 15 maart. Volgende vergoedingen kunnen na onderlinge afspraak met de fruittelers worden betaald voor het plaatsen van volwaardige volken:

onderstaande prijzen zijn richtprijzen

Volken in plantages Grote sterke volken 60€ /volk
Volkjes in koude kap 6 – 10-raamsvolkjes 65€ voor 4 weken
Volkjes in warme kap 6 – 10-raamsvolkjes 70€ voor 4 weken
Volkjes in koude serre 6 – 10-raamsvolkjes 70€ voor 4 weken
Volkjes in warme serre 6 – 10-raamsvolkjes 80€ voor 4 weken

Deze prijzen mogen liefst niet overschreden worden,
ook gratis plaatsingen moeten vermeden worden.

Neem contact op met:
Hubert Swinnen
Bautershoven, 103
3800 St. Truiden
hubert.swinnen@proximus.be