Wetgeving etikettering

Wedstrijd honingetiket 2

 

 

 

 

 

klik hier voor info en bestelling van het nieuwe honingetiket van de Kon. VIB

Wetgeving Etikettering.

Wetgeving etikettering:

Als producent van honing met een rechtstreekse verkoop aan de consument vallen wij vanaf 01/08/04 onder de nieuwe wetgeving rond etikettering van onze honingproducten.

Hierna geven we U de belangrijkste punten:

Iedere in de handel gebrachte pot honing dient voorzien zijn van een etiket of enige andere zichtbare, goed leesbare en onuitwisbare aanduiding waarop volgende vermeldingen voorkomen.

Verplichte vermeldingen:

1. Honing (naam van het product)

2. Naam en adres van de imker (herkomst)

3. Netto gewicht in grammen (g) of kilogrammen (kg)

4. Lotnummer

5. Datum uiterste houdbaarheid.

Wat staat voor deze vermeldingen en waarom zijn deze verplicht op het etiket aan te brengen:

“Honing”. Is de productnaam en moet aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen of men mag deze vermelding niet gebruiken. Indien men een ander benaming wenst te geven lees eerst de publicatie van 2004-03-19 “ Besluit van toepassing op voor menselijke voeding bestemde honing “

Naam en adres van de imker. Een imker die voeding in de handel brengt moet zich kenbaar maken en dit maakt deel uit van de terug traceerbaarheid, een belangrijke onderdeel in de reglementering van het FAVV.

Netto gewicht in grammen (g) of kilogrammen (kg): Het aangegeven gewicht is een minimum gewicht. Men mag in geen enkel geval minder honing in de pot doen dan is aangegeven. Beter vermelden 475 g en er 500 g in doen (niet strafbaar) dan vermelden 500 g en er 495 g indoen (strafbaar).

Lotnummer. Dit is een codering eigen aan de imker die toelaat de productie te retraceren. Volgende elementen zijn hierin minimaal gekend:

Nummer(s) van de kast of kasten.

Plaats waar de honing werd gewonnen.

Datum van de productie.

Welke honing werd samen geslingerd, samengevoegd of op eenzelfde moment afgevuld. Het is duidelijk dat bedoeling dat men van elke pot verkochte of te koop gestelde honing moet kunnen terug vinden waar , wanneer en in welke omstandigheden deze geoogst werd.

Datum uiterste houdbaarheid. Aangezien honing geen zeer bederfbaar product is geen verplichting, maar het oogstseizoen wel. Wanneer we ervan uitgaan dat honing toch 2 jaar houdbaar blijft kan men ook de uiterste houdbaarheiddatum snel bepalen. Honing geoogst in augustus 2011 heeft dus als oogstseizoen: zomer 2011 en krijgt als uiterste houdbaarheiddatum: juli 2013.

Hoe bewaren: bv. Donker, droog bewaren bij een temperatuur lager dan 15°C.

Een gids met volledige beschrijving betreffende autocontrole en traceerbaarheid, etikettering is hiervan een onderdeel, zal U door de Koninklijke Vlaamse Imkerbond vzw. vóór het jaareinde bezorgd worden.